شرکت کوشش گران صنعت آتی

شرکت کوشش گران صنعت آتی

با نام تجاری تکنوبلت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵

با مدیریت مهندس هادی قنبری و همکاری تیمی کارآمد شروع کرد .

هدف از راه اندازی این مجموعه تأمین انواع تسمه های مورد مصرف در صنایع مختلف کشور است که با راهکارهای

جدید و دانش فنی موجب کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات یدکی صنایع مختلف کشور شویم.