تسمه های مدولار

سری تسمه های مدولار یا لینک بلت  با قابلیت چرخش ، در زوایـای مختـلف و با توجه به ساختار تکه ای آن قابلیت تعویض تکه های فرسوده بدون نیاز به تعویض کل تسمه را دارد . مورد استفاده در ماشین بیشتر بخوانید …

توری فلزی

انواع توری های فلزی از جنس های گالوانیزه و استیل ، با بافت های ذوزنقه ای و مسطح ، مورد استفاده در دستگاه شرینک و همچنین جهت سرخ کردن انواع مواد غذایی از جمله ناگت ، دونات ، سیب زمینی بیشتر بخوانید …