درایر اسکرین

در یک ماشین کاغذ، خشک کردن با عبور شبکه از اطراف یک سری سیلندرهای گرم شده با بخار انجام می شود. حدود 40 تا 70 سیلندر خشک کن در یک ماشین کاغذ معمولی وجود دارد و این بزرگترین بخش یک ماشین کاغذ است.
عملکرد اصلی پارچه خشک کن بهبود تماس بین کاغذ و خشک کن در فرآیند هدایت کاغذ مرطوب از طریق بخش خشک کردن است، به طوری که خروجی بالا، مصرف انرژی کم و عملکرد خوب کاغذ به دست آید.
درایر اسکرین برای به حرکت در آوردن سیلندرهای درایر و خشک کردن آب موجود در کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. مش و سوراخ های سطح درایر به عبور جریان هوا از میان کاغذ کمک می کند. به این ترتیب امکان هوادهی به کاغذ فراهم شده و رطوبت موجود در خمیر کاغذ سریع تر خشک می شود.
خمیر کاغذ روی درایر اسکرین (dryer screen) و به همراه آن دور سیلندرهای بزرگ حرارتی می چرخد تا کاملا رطوبت آن گرفته شود و کاغذ نهایی تولید گردد. و نقش درایر اسکرین هدایت و حرکت ورقه کاغذ به سمت جلو و هم چنین پرس آن بروی حلقه سلیندرهای خشک کن که موجب جذب حرارت و تبخیر رطوبت از ورقه کاغذ می گردد می باشد.