زنجیر قورباغه ای FT54

زنجیر قورباغه ای، جنس و آلیاژ این زنجیر ها از پلاستیک مقاوم می باشد. زنجیر قورباغه ای در برابر سایش ، شکستن و فشار مقاوم می باشد. زنجیر قورباغه ای به درجه آزادی چند جهته و شعاع چرخش کوچک دارند.

این زنجیر ها یکی از کارآمد ترین زنجیر ها جهت حمل کارتن های صنایع دارویی و صنایع لبنیاتی و غذایی می باشند.