زنجیر چرخشی RT114

زنجیر چرخشی در ماشین های تتراپک مصرف میشود. از ویژگی های زنجیر چرخشی حمل انواع بطری و کارتن با ابعاد بزرگ میباشد. وجود یک رولیک در زیر این زنجیر چرخشی، حرکت نرم و بدون صدای این زنجیر را موجب میشود.

مورد استفاده در دستگاه های تتراپک
مورد استفاده برای حمل انواع بطری و کارتن با ابعاد بزرگ